הסכמי שכר ארציים

עיקרי הסכם מסגרת שלטון מקומי

ועדת מעקב שלטון מקומי מהנדסים הנדסאים

18.11.18

הסכם פרישה מכון התקנים

21.11.2017

הסכם מהנדסים בשלטון המקומי מכוח הסכם שכר 2017

03.08.2017

הסכם אלביט והסתדרות העובדים 2017

23.04.2017

הסכם מהנדסים באל על

06.07.2016

הסכם וועדות מרחביות לתכנון ובנייה

16.06.2016

הסכם וועדות מקומיות לתכנון ובנייה

13.06.2016

הסכם שכר מסגרת לשנים 2013-2017

18.04.2016

הסכם השתתפות עובדי שירות ציבורי בהתמודדות עם גרעון בתקציב המדינה לשנת 2013-2014

08.05.2013

הסכם קיבוצי מרץ 2012

07.03.2012

עדכון מועדים ושיעורי העלאת השכר במגזר הציבורי בעקבות אישור ההסכם להעלאת שכר המינימום (מרץ 11)

12.01.2011

הסכם פדיון בעד ימי מחלה + סיכום עיקרי ההסכם

12.01.2011

הסכם קיבוצי (מסגרת)-הסכם השכר במגזר הציבורי לשנים 2009-2012

12.01.2011

הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

06.12.2010

הסכם קיבוצי-תוספת שכר-% 4.7 (מכוח הסכם אפריל 2008)

01.08.2010

הסכם קיבוצי בעניין דחיית הפחתת דמי הבראה מיום 06.2010

07.06.2010

הקצאת יתרת עלות 0.3%

12.03.2012

הסכם קיבוצי (מסגרת) - 17.4.2008

17.04.2008

הסכם תנאי העסקה לעובדי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ-הסכם קיבוצי מיוחד

07.07.2005

הסכם קיבוצי - הפחתת שכר

12.12.2004

עקרונות להבראת רשויות

11.11.2004

חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

22.11.2001

הסכם 1993 - 1996

29.04.1994

זיכרון דברים להקמת קרן ידע

24.10.1994

הסכם להקמת קרן יניר

26.05.1996