הסכמי שכר ארציים וחוזרי איגוד

הסכם קיבוצי מגזר ציבורי - חרבות ברזל-מצגת

27.12.2023

הסכם קיבוצי מגזר ציבורי - חרבות ברזל

27.12.2023

הסכם מסגרת כולל נספחים 2023

07.2023

הסכם קיבוצי האוניברסיטה העברית בירושלים

06.09.2022

חוזר איגוד מקצועי 3-22 - קורסים לגמול השתלמות

20.09.2022

הסכם קיבוצי מכון ויצמן למדע

06.12.2021

הסכם קיבוצי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

24.03.2021

עיקרי הסכם מסגרת שלטון מקומי

13.11.2018

ועדת מעקב שלטון מקומי מהנדסים הנדסאים

18.11.2018

תיקון הסכם מסגרת 2016

09.01.2018

הסכם מסגרת 2016

18.04.2016

הסכם פרישה מכון התקנים

21.11.2017

הסכם מהנדסים בשלטון המקומי מכוח הסכם שכר 2017

03.08.2017

הסכם מהנדסים באל על

06.07.2016

הסכם וועדות מרחביות לתכנון ובנייה

16.06.2016

הסכם וועדות מקומיות לתכנון ובנייה

13.06.2016

הקצאת יתרת עלות 0.3%

12.03.2012

הסכם קיבוצי מרץ 2012

07.03.2012

עדכון מועדים ושיעורי העלאת השכר במגזר הציבורי בעקבות אישור ההסכם להעלאת שכר המינימום (מרץ 11)

12.01.2011

הסכם פדיון בעד ימי מחלה + סיכום עיקרי ההסכם

12.01.2011

הסכם קיבוצי (מסגרת)-הסכם השכר במגזר הציבורי לשנים 2009-2012

12.01.2011

הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

06.12.2010

הסכם תנאי העסקה לעובדי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ-הסכם קיבוצי מיוחד

07.07.2005

הסכם קיבוצי - הפחתת שכר

12.12.2004

עקרונות להבראת רשויות

11.11.2004

הסכם 1993 - 1996

29.04.1994

זיכרון דברים להקמת קרן ידע

24.10.1994

הסכם להקמת קרן יניר

26.05.1996