הודעה מספר 1 על קיום בחירות – בהסתדרות המהנדסים בישראל – אגודה עותומנית 3477/99

הודעה מספר 2 של ועדת הבחירות – הסתדרות המהנדסים בישראל – אגודה עותומנית 3477/99

הודעה מספר 3 – רשימת מועמדים לצירי ועידת הסתדרות המהנדסים – האגודה

הודעה מספר 4 – רשימת צירי ועידה מאושרים הסתדרות המהנדסים – האגודה

הודעה מס 5 – תקנון סדרי נוהל לועידה – האגודה

הודעה מס 6 – אופן הגשת מועמדות לתפקיד יו”ר


הודעה מספר 1 על קיום בחירות – בהסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

הודעה מספר 2 של ועדת הבחירות – הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

הודעה מספר 3 – רשימת מועמדים לצירי ועידת הסתדרות המהנדסים – האורגן

הודעה מספר 4 – רשימת צירי ועידה מאושרים הסתדרות המהנדסים – האורגן

הודעה מס 5 – תקנון סדרי נוהל לועידה – האורגן

הודעה מס 6 – אופן הגשת מועמדות לתפקיד יו”ראהוד נוף

דבר יו”ר הסתדרות המהנדסים והאדריכלים – מהנדס אהוד נוף

מהנדסות ומהנדסים יקרים,

מעמד המהנדס/ת בישראל בעל חשיבות יתרה במעגל בעלי התפקידים המשפיעים במשק הישראלי, בהובלת הטכנולוגיה אל קידמת החזית בחינוך, בתעשייה, בחקיקה ובפעילות אל ובתוך האקדמיה הטכנולוגית.
יחד אתכם, מהנדסים/ות יקרים, נצליח לקדם את מעמדכם הן בתוך מקומות העבודה והן כעומדים בחזית פיתוח המשק הישראלי.

תנאי השכר ותנאי העבודה שלכם עומדים לנגד עיננו ואנו עמלים לקדמם כחלק מתפיסתנו הכוללת – קידום מעמד המהנדסים יוביל לשיפור בפריון, לפיתוח חדשנות טכנולוגית ולחיזוק המשק הישראלי בכללו.

הסתדרות המהנדסים, בראשותי, שוקדת בימים אלה ליישום מושכל של הסכם השכר שנחתם במגזר הציבורי ובמקביל אנו פועלים לפיתוח מקצועי של המהנדסים בישראל דרך לשכת במהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים המהווה ארגון גג לאומי יציג.
אני פונה לכל מהנדס/ת, אדריכל/ית, אקדמאי/ת ליטול חלק פעיל בהסתדרות המהנדסים, בלשכת המהנדסים, השתתפות פעילה בקורסים, כנסים וסמינרים הנערכים לפי תוכנית המתפרסמת מעת לעת.

שלכם,
אהוד נוף