פרטי התקשרות מחלקת גמול השתלמות

מחלקת גמול השתלמות למהנדסים

טלפון: 03-6921885

פקס:   03-6964424

לשאלות בנושאים מנהלתיים, כגון: סטטוס בקשה, מידע אודות דמי טיפול כדומה יש לפנות לענת בטלפון: 03-6921049  או בדוא”ל: anata@histadrut.org.il

כתובת: רח’ ארלוזורוב 93, תל-אביב, קומה 1, חדר 136

 

קבלת קהל – לא תתקיים עקב מצב הקורונה עד להודעה חדשה.

 

כתובת למשלוח דואר ובקשות לגמול:

הסתדרות המהנדסים
המחלקה לגמול השתלמות
בית ההסתדרות החדשה
רח’ ארלוזורוב 93
תל אביב 6209801