אודות

הסתדרות המהנדסים

הסתדרות המהנדסים הנה הסתדרות מקצועית בהסתדרות הכללית המהווה את האיגוד המקצועי האוטונומי היציג של ציבור המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות המדע והטכנולוגיה בישראל. מעמדה החוקתי נקבע ויושם בהתאם להסכם האוטונומיה משנת 1989.

נציגי הסתדרות המהנדסים מהווים חלק מן הצוותים ההסתדרותיים, המטפלים מול המעסיקים ושותפים בקבלת ההחלטות בעניינים הנוגעים לכלל העובדים במקומות העבודה בכלל ובעניינים ספציפיים למהנדסים בפרט.

בהסתדרות המהנדסים כ-20.000 מהנדסים רשומים המועסקים במקומות העבודה השונים (תעשיה אווירית, תעשיות צבאיות, משרדי ממשלה, צה”ל, מוסדות להשכלה גבוהה, שלטון מקומי, חברות וגופי סמך).

פעילות הסתדרות המהנדסים

 • הגנה על זכויותיהם המקצועיות והסוציאליות של חבריה.
 • ניהול משא ומתן עם מעסיקים.
 • הכרזת סכסוכי עבודה.
 • שיפור תנאי שכרם ותנאי העסקתם.
 • חתימה על הסכמי עבודה קיבוציים כללים ומיוחדים ודאגה להשמתם.
 • ניהול מערכת בחירות לוועדי המהנדסים.
 • ליווי ותמיכה בפעולות וועד המהנדסים.
 • ארגון ימי עיון והשתלמויות מקצועיות לוועדי המהנדסים.

 

יו”ר הסתדרות המהנדסים

יו”ר הסתדרות המהנדסים הנו מר מאיר מלכה המשמש בתפקידו מיולי 2021. תפקידיו הנוספים –

 • יו”ר האגודה העותומאנית

 

המחלקות הפועלות בהסתדרות המהנדסים

הסתדרות המהנדסים פועלת באמצעות 3 מחלקות ברמה הארצית.

מחלקת איגוד מקצועי – מנהלת מו”מ במקומות העבודה ברמה ארצית לחתימת הסכמי שכר ותנאי עבודה ופועלת ליישומם.

מחלקת פרט – נותנת שירותי ייעוץ משפטי תמיכה ומידע, מכוח חוקי עבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים כלליים ומיוחדים והסכמים אישיים במקום העבודה.

מחלקת גמול השתלמות – פועלת לאישור זכאות בוועדות הארציות לגמול א’ ו-ב’.

 

מנהלי המחוזות

הסתדרות המהנדסים פועלת באמצעות 3 מנהלי מחוזות ארציים.

תחומי פעילותם

 • ניהול משא ומתן.
 • טיפול בהסכמי עבודה.
 • טיפול ביישום הסכמי עבודה ושכר.
 • ייצוג הסתדרות המהנדסים במכרזים פנימיים.
 • פעילות לצירוף חברים להסתדרות.
 • קיום בחירות לוועדים ארציים.
 • ארגון קורסים לגמול השתלמות והשתלמויות.
 • טיפול בבעיות פרט.
 • טיפול בייעוץ משפטי לחברים.

 

לטופס ההצטרפות לחצו כאן

את הטופס יש להדפיס, למלא ולהעביר לדוא”ל e-m@eng.org.il  או לפקס: 03-6964424