חברי ההנהלה

שם תפקיד דוא”ל
אהוד נוף יו”ר הסתדרות המהנדסים enoff@iai.co.il
מאיר מלכה סגן יו”ר הסתדרות המהנדסים malka@eng.org.il
יעקב חי יו”ר ועד מהנדסי חברת חשמל צפון וסגן יו”ר הסתדרות המהנדסים hai@iec.co.il
יאיר כץ יו”ר נציגות מהנדסי תעש”א  yakatz@iai.co.il
שמואל ציגלר חבר נציגות מהנדסי תעש”א szigler@iai.co.il
מאיר כהן חבר ועד מהנדסי אלתא meircohen.law@gmail.com
דמיטרי פינקוביץ יו”ר ועד מהנדסי עיריית חיפה DimitriP@haifa.muni.il
יששכר פישר גמלאי תע”ש fisherf@bezeqint.net
פייסל אלעטאונה חבר ועד מהנדסי תרכובות ברום alatawnehf@icl-ip.com
רוני חכמון יו”ר ועד מהנדסי הקריה למחקר גרעיני ronih13@walla.com
אלה רבקין יו”ר ועד מהנדסי הטכניון aRivkin@Technion.ac.il
ילנה סבצקובה חברת ועד מהנדסי חברת חשמל צפון elena@iec.co.il
אלי פרץ יו”ר ועד מהנדסי אוניברסיטת בן גוריון בנגב eliper@bgu.ac.il
ראובן מגל יו”ר ועד מהנדסי עיריית תל אביב – יפו magal_r@mail.tel-aviv.gov.il
אלי יעקבי יו”ר ועד מהנדסים חברת חשמל צפון eliia@iec.co.il
חיים קרוגליאק יו”ר ועד מהנדסי האוניברסיטה העברית haimk@cc.huji.ac.il
זכריה פלוריאן יו”ר ועד מהנדסי צה”ל ZFLORIAN@WALLA.COM
אמיר וולס יו”ר ועד מהנדסי תע”ש מערכות amirvales@gmail.com
זאב לביא יו”ר ועד מהנדסי חברת בזק ZeevLa@bezeq.co.il
דיאנה ליבמן יו”ר ועד מהנדסי מנהל המחקר החקלאי diana@agri.gov.il
שמוליק בלום יו”ר ועד מהנדסי מקורות sblum@mekorot.co.il
רעיה ברו’זניצקי גמלאית משרד הבריאות raiabruz@gmail.com