שירות ייעוץ משפטי

הסתדרות המהנדסים מעניקה לחבריה ייעוץ בנושאי דיני עבודה, יחסי עבודה וכל הקשור לתנאי העבודה של שכיר.

הייעוץ ניתן באמצעות בעלי ניסיון ומומחיות בתחומים הנ”ל לרבות באמצעות עורכי דין.

הייעוץ ניתן במחלקה לפרט בלשכת המרכז בתל אביב או במחוזות השונים, לאחר תיאום מוקדם.

באפשרות החברים המעוניינים לפנות בכתב, בפקס, בדואר אלקטרוני או טלפונית.

נא לפרט את הנושא ולמסור נתונים מזהים ומספר טלפון

 

עו”ד דנה נביא
מנהלת מחלקת פרט

טלפון 03-6961831
פקס 03-6964424
dana@eng.org.il