שאלות נפוצות

עובד בעל תואר מתקדם בתחום ההנדסה זכאי לקיצור פז”מ, ותק מואץ ודרגה אישית.

ותק מואץ – עובד בעל תואר מתקדם צובר לזכותו 1.5 שנות ותק בעבור כל שנת עבודה בתחום ההנדסי.

קיצור פז”מ – בתוך מתח הדרגות הקבוע למשרה מתקצר זמן ההמתנה מדרגה לדרגה בחצי. הווה אומר, במקום להמתין מדרגה ראשונה לדרגת האמצע של המשרה שנתיים, יהיה על המהנדס בעל התואר המתקדם להמתין שנה, ומדרגת האמצע לדרגת השיא יהיה עליו להמתין שנה וחצי במקום שלוש שנים.

דרגה אישית – עובד בעל תואר מתקדם אשר צבר לזכותו 40 שנות ותק מקצועי (27 שנות עבודה בפועל מהיום שסיים את לימודיו בתואר השני) יהיה זכאי לקבלת דרגה אחת מעבר לדרגת השיא של המשרה כדרגה אישית, וזאת לאחר המתנה של שנה אחת בדרגת השיא לבעלי תואר שני ושלישי וכעבור שנה וחצי לבעלי לימודי תעודה.

כאשר נקבע לעובד מתח דרגות סגור, הקידום מדרגה ראשונה לשנייה (אמצעית) יעמוד על שנתיים, ומדרגה אמצעית לדרגת השיא שלוש שנים.

לבעלי תארים מתקדמים מקוצרת תקופת השהייה מדרגה לדרגה בחצי.

כעבור שלוש שנים בדרגה כלשהי יהיה זכאי המהנדס לקבלת תוספת שהייה (+).

עובדי מדינה ועובדי העיריות בעלי פנסיה תקציבית זכאים לקבלת דרגת פרישה בהתאם לנתונים האישיים ובהתאם למועד קבלת הדרגה האחרונה.

לאור נושא חריגות שכר בגופים מתוקצבים, יש לבחון האם הדרגה בה שוהה המהנדס הנה דרגה חוקית או שמא דרגה שהוכשרה מכח הסכם חריגות שכר.

לצורך חישוב שנות הוותק המקצועי של העובד נחשבת כל שנת עבודה בתחום ההנדסי ממועד סיום התואר.

לצורך חישוב מענק יובל נחשבת עבודה במקומות הציבוריים החתומים על מענק היובל.

על פי תקנון וועדי עובדים אפשר להאריך כהונת וועד על ידי האיגוד המקצועי או המרחב ב 3  חודשים ובסמכות יו”ר האגף לאיגוד המקצועי לתקופה של עד 6 חודשים וזאת בנוסף או במקום השלושה חודשים שדחה האיגוד המקצועי/מרחב.

המועד הרצוי לקיים בחירות לוועד המהנדסים הנו מועד הבחירות לוועד הכללי שמתקיים במקום העבודה, או סמוך אליו. כל מועד בחירות מחייב אישור מנהל המחוז, ההערכות לבחירות היא בהתאם לתקנון וועד העובדים אלא אם ניתן אישור לתקנון מיוחד ע”י הסתדרות המהנדסים.

עובד שבחר וולונטרית להצטרף להסתדרות משלם דמי החבר להסתדרות בגובה 0.95% מהשכר. עובד הנהנה מהסכם קיבוצי אך אינו חבר הסתדרות מחויב לשלם דמי טיפול בסך 0.8% מהשכר.

יש למלא את טופס ההצטרפות כאן
את הטופס יש להדפיס, למלא ולהעביר לדוא”ל e-m@eng.org.il או לפקס: 03-6964424