דמי טיפול בגמול השתלמות

הסדרת דמי טיפול בבקשה/ות גמול השלמות מהנדסים:
עבור כל בקשת גמול להסתדרות המהנדסים יש לשלם 150 ש”ח דמי טיפול (בהגשת שתי בקשות א’ + ב’ הסכום הוא 300 ש”ח).

אופן התשלום:
-או בשיק לפקודת הסתדרות המהנדסים – אותו יש לצרף למסמכי הבקשה
-או בהעברה בנקאית לחשבון – יש לצרף לבקשת הגמול אישור אודות ביצוע ההעברה הבנקאית –
בפנייתך אל הבנק לביצוע ההעברה הבנקאית יש לציין שם מלא ות.ז. על מנת שנוכל
לשייך את הפעולה אליך.

שם בעל החשבון : הסתדרות המהנדסים אגודה עותומנית

מספר חשבון : 236292

שם בנק: הבנק הבינלאומי הראשון  מספר בנק: 31

מספר סניף:  065

שם הסניף:  דיזנגוף

ריינס 2 תל אביב.

 

בברכה,
מחלקת גמול השתלמות למהנדסים