דמי טיפול בגמול השתלמות

תשלום אגרת דמי טיפול מהווה כיסוי חלקי של ההוצאה הכרוכה בטיפול בבקשה לגמול השתלמות.

תעריפי דמי הטיפול בבקשות גמול השתלמות עומדים על סך 700 ₪ לכל פונה.

 

יינתנו הנחות מצטברות, בהתאם למצב החברות של המהנדסים בארגונים, כדלקמן:

א. מהנדס חבר ההסתדרות הכללית, המשלם דמי חבר (% 0.95)– ישלם 450 ש”ח (הנחה של 250 ₪).

ב. מהנדס חבר מן המניין בלשכת המהנדסים – ישלם 250 ₪ (הנחה של 450 ₪).

ג. מהנדס חבר בהסתדרות הכללית (בהתאם לאמור בסעיף א’) וחבר מן המניין בלשכת המהנדסים (בהתאם לאמור בסעיף ב’) – יהיה פטור מתשלום דמי טיפול.

 

לבירור חברות ניתן לפנות ל:

הסתדרות הכללית: רויטל ערוסי
טלפון: 03-6961831 שלוחה 2, e-m@eng.org.il

לשכת המהנדסים: ביאטריס קונסטנטין
טלפון: 03-5205810, beatrice@aeai.org.il

 

במידה וועדת הגמול תחליט להכיר רק בחלק משעות הלימוד, או לדחות את הבקשה, הסכום ששולם יעמוד לזכות המהנדס מגיש הבקשה עד להשלמת השעות המזכות לגמול.

התשלום יבוצע בהמחאה לפקודת הסתדרות המהנדסים.

את ההמחאה יש לצרף לבקשה לגמול השתלמות.

 

את הבקשה בצירוף ההמחאה יש לשלוח לכתובת:
הסתדרות המהנדסים – המחלקה לגמול השתלמות, בית ההסתדרות החדשה, רחוב ארלוזורוב 93, תל-אביב 6209801.

 

בברכה,
מחלקת גמול השתלמות למהנדסים