אופן הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר

כל מי שמעוניין להגיש בקשה להתמודד על תפקיד יו”ר הסתדרות המהנדסים יפנה למנהלת מחלקת דמי חבר,

הגברת ביאטריס קונסטנטין במייל beatrice@aeai.org.il  ויבקש ממנה טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו”ר הסתדרות המהנדסים.

לאחר מילוי הטופס יש להחזירו במייל חוזר למנהלת מחלקת דמי חבר לא יאוחר מיום 20 ליולי 2021 שעה 16:00.

יש לוודא לאחר שליחת הטופס, כי הטופס הגיע ליעדו.